فایل word تمرکززدايي و منافع تشکيل دولت هاي محلي از منظر افزايش کارايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تمرکززدايي و منافع تشکيل دولت هاي محلي از منظر افزايش کارايي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصادي

تعداد صفحات :33

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی, تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود, ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف کننده میانی, رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارایه شده است. به عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید, وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می دهد که افزایش تمرکززدایی می تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.
کلید واژه: تمرکززدایی, دولت های محلی, دولت مرکزی, کارایی, بهینه پرتو

لینک کمکی