فایل word بررسي تنوع ژنتيکي توده هاي تره ايراني (Allium ampeloprasum) با استفاده از نشانگر رپيد (RAPD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تنوع ژنتيکي توده هاي تره ايراني (Allium ampeloprasum) با استفاده از نشانگر رپيد (RAPD) :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :16

نشانگر رپید به دلیل سرعت بالا و هزینه نسبتا کم به طور وسیعی در بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان مختلف بکار برده شده است. در این تحقیق از نشانگر رپید جهت بررسی تنوع ژنتیکی 28 توده تره ایرانی و مقایسه آنها با کورات (Allium ampeloprasum Kurrat Group) و تره فرنگی (Allium ampelorasum Leek Group), استفاده شد. از 320 آغازگر ده تایی مورد آزمایش 9 عدد باندهای مناسب و دارای پلی مورفیسم نشان دادند که در دسته بندی گیاهان مورد استفاده قرار گرفت. بر این مبنا فاصله ژنتیکی بین گیاهان محاسبه شده و آنالیز خوشه ای برای تعیین روابط خویشاوندی صورت پذیرفت. دو گیاه تره فرنگی و کورات در دو دسته جداگانه و مجزا از توده های تره ایرانی قرار گرفتند. توده های تره ایرانی نیز در 6 دسته مجزا قرار گرفتند. اکثر توده ها (19 عدد) جز دسته ششم بودند که نشان دهنده فاصله ژنتیکی کم بین توده های تره ایرانی می باشد. سه توده اهواز 19, زابل 26 و اراک 58 در سه دسته جداگانه و مجزا از سایر توده ها قرار گرفتند که شباهت ژنتیکی کمتر این توده ها با سایر توده ها را نشان می داد. با توجه به همخوانی نتایج به دست آمده در این آزمایش با تحقیقات قبلی, کارایی تکنیک رپید در بررسی تنوع ژنتیکی در این آزمایش مشخص شد.
کلید واژه: تره ایرانی, تنوع ژنتیکی, رپید, آلیوم

لینک کمکی