فایل word بررسي نياز کودي و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرايط ديم استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نياز کودي و بذر اسپرس (Onobrychis sativa) در شرايط ديم استان لرستان :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :18

به منظور تعیین بهترین میزان بذر و کود در کشت دیم اسپرس (Onobrychis sativa) در شرایط دیم, آزمایشی با مقادیر 30, 40 و 50 کیلوگرم بذر و 30, 40, 50 و 60 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم در هکتار و در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپیلیت پلات در 3 تکرار در ایستگاه دوراهی دورود واقع در 65 کیلومتری شمال شرق خرم آباد, مرکز استان لرستان به مدت 3 سال از سال 1373 تا 1375 به اجرا درآمد.پس از تعیین درصد خلوص و قوه نامیه بذرها, کاشت در 8 ردیف به طول 5 متر با فواصل 40 سانتیمتری و به عمق تقریبی 5-3 سانتیمتر در اوایل آذرماه سال 1372 صورت گرفت. در طول رشد مراقبتهای زراعی شامل وجین و مبارزه شیمیایی با آفات برگخوار انجام شد. برداشت در هر سال در نیمه اول خرداد پس از حذف حاشیه ها انجام و عملکرد پس از خشک کردن علوفه در هوای آزاد تعیین گردید.نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MSTATC و آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و اثرات متقابل تیمارها بررسی شد. در نتیجه میزان 40 کیلوگرم بذر و 50 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم با متوسط 1433 کیلوگرم در هکتار علوفه خشک بیشترین عملکرد را داشته و به عنوان بهترین ترکیب شناخته شد.
کلید واژه: کود, بذر, اسپرس (Onobrychis sativa), شرایط دیم, عملکرد علوفه خشک لرستان

لینک کمکی