فایل word بررسي ميزان بروز و رشد ميوم رحمي در 1100 بيمار خانم نابارور پس از تحريک تخمک گذاري در مرکز آموزشي درماني شهيد اکبرآبادي و پژوهشکده رويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان بروز و رشد ميوم رحمي در 1100 بيمار خانم نابارور پس از تحريک تخمک گذاري در مرکز آموزشي درماني شهيد اکبرآبادي و پژوهشکده رويان :


سال انتشار : 1379

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :12

این مطالعه توصیفی (descriptive study) با هدف تعیین میزان بروزو رشد میوم رحمی در مصرف کنندگان داروهای محرک تخمک گذاری صورت پذیرفت. 1100بیمار نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان و بیمارستان شهید اکبرآبادی که حداقل 5 دور, تحریک تخمک گراری شده بودندف به شیوه دسترس آسان انتخاب گردیدند. برای بررسی وجود یاعدم وجود میوم رحمی برای تمامی این بیماران یک سونوگرافی قبل از شروع تحریک تخمک گذاری انجام شد. پس از حداقل 5 دره تحریک تخمک گذاری سونوگرافی مجدد انجام و با سونوگرافی اولیه مقایسه گردید. از 1100 نفر افراد مورد مطالعه, 54 نفر دارای میوم رحمی و 1046 نفر فاقد آن بودند. از افراد بدون میوم 71 نفر (%6.8) دچار بروز میوم شدند و از 54 نفر دارای میوم 40 نفر (%74) دچار افزایش رشد میوم گردیدند. این مطالعه مقدمه ای است جهت بررسی تاثیر تحریک تخمک گذاری در میزان بروز و رشد میوم رحمی, که میتوان آن را با شانس بروز میوم و میزان رشد آن در گروه بانوان شاهد همسن درمدت زمانی مشابه مقایسه نمود.
کلید واژه: میوم رحمی, ناباروری, تحریک تخمک گذاری, روشهای باروری کمکی

لینک کمکی