فایل word تاثير افزايش بيان پروتئين هاي شوک حرارتي در سلول هاي توموري رده آدنوکارسينوماي MDA-MB468 بر رشد و تمايز سلول هاي بنيادي خون ساز مشتق از خون بند ناف انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير افزايش بيان پروتئين هاي شوک حرارتي در سلول هاي توموري رده آدنوکارسينوماي MDA-MB468 بر رشد و تمايز سلول هاي بنيادي خون ساز مشتق از خون بند ناف انسان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :16

هدف: بررسی اثر افزایش بیان پروتیین های شوک حرارتی در سلول های توموری رده MDA-MB468 بر رشد و تمایز سلول های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف انسان.مواد و روش ها: سلول های CD34+ از خون بند ناف انسانی به روش بید مغناطیسی تخلیص و به مدت 14 روز در 3 گروه مختلف در حضور عصاره سلول های توموری (MDA), عصاره سلول های حرارت دیده (MDA-HSP), و در حضور سیتوکاین های FLt3L, SCF, IL-3, GM-CSF, TPO (گروه کنترل) کشت شدند. نتایج با شمارش سلول های تکثیر شده, توانایی تشکیل کلونی و تعیین ایمنوفنوتیپ سلول ها توسط آنتی بادی های اختصاصی طی روزهای0, 7 و 14 بررسی شد.یافته ها: کشت طولانی مدت سلول های بنیادی خون ساز سبب کاهش توانایی تکثیر سلولی و تمایز آنها به سمت رده های میلوییدی و یا لنفوییدی می شود. مقایسه سه گروه نشان داد میزان تکثیر و توانایی تشکیل کلونی در گروه MDA بسیار کمتر از دو گروه دیگر است. بررسی فنوتیپ سلول ها در گروه های مختلف نشان داد که سلول های با شاخص CD19+ (سلولB) در گروه MDA افزایش یافته است. این در حالی است که در گروه MDA-HSP درصد سلول های با شاخص CD56+ (سلولNK) و با شاخص CD14+ (پیش ساز گرانولوسیتی/میلوییدی) و در گروه کنترل تنها درصد سلول های CD14+ افزایش یافت.نتیجه گیری: سلول های توموری واجد ترکیباتی هستند که بر تکوین سلول های بنیادی خون ساز اثر می گذارند و سبب کاهش تکثیر و توانایی تشکیل کلونی سلول های بنیادی خون ساز می شوند. در عوض سلول های توموری حرارت دیده حاوی HSP و ترکیباتی هستند که سبب حفظ برخی از خصوصیات سلول های بنیادی خون ساز همچون قدرت تشکیل کلونی و تکثیر سلولی می شوند. به نظر می رسد روند تمایز سلول های خون ساز در حضور این ترکیبات درون سلولی به سمت تولید سلول های موثر سیستم ایمنی همچون سلول های NK و میلوییدی باشد که در پاسخ های ضد توموری موثرند. هر چند که برای حصول یک نتیجه قطعی به مطالعات بیشتری نیاز است.
کلید واژه: سلول های بنیادی خون ساز, خون بندناف, پروتیین های شوک حرارتی, رده توموری آدنوکارسینومای MDA-MB 468

لینک کمکی