فایل word نتايج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده هاي دست کاشت پلت, طرح آزمايش امامزاده عبداله - آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نتايج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده هاي دست کاشت پلت, طرح آزمايش امامزاده عبداله - آمل :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :36

طرح آزمایش تحقیقات تنک کردن به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار و 9 پلات, هر کدام به مساحت 30 تا 40 ار در توده های جنگلی دست کاشت و جوان گونه پلت (Acer velutinum Boiss) (سن در آغاز بررسی 10 سال, ارتفاع متوسط 10.86 متر, ارتفاع غالب 12.14 متر) در سال 1373 آغاز گردید. نتایج پس از یک دوره پنج ساله با دو آماربرداری صددرصد درتوده اصلی و هشت ساله با اندازه گیری مولفه های کمی و کیفی هر ساله (درختان آینده) (307 درخت) و انجام چهار بار تنک کردن (با گردش 3 سال و 5 سال), مورد تحلیل قرار گرفت.در توده اصلی برخی جابه جایی ها در اشکوبها قابل تاکید است. در درختان آینده تاثیر مثبت تنک کردن شدید روی رویش قطر برابر سینه (1.3 سانتیمتر در سال), قطر تاج و به ویژه کاهش و اصلاح (ضریب قدکشیدگی) یا h/d (نزدیک شدن به 84) در مقابل افزایش آن در تیمار شاهد, بسیار معنی دار است.چوب حاصل از تنک کردن با افزایش قطر برابر سینه متوسط از 12.7 سانتیمتر در سال 74 به 18.5 سانتیمتر در سال 1380 و مصرف آن در نجاری, نئوپان و کاغذسازی قابل اشاره است.رویش رویه زمینی در فاصله دو آماربرداری در تنک کردن شدید به دو برابر افزایش یافت (از 12.73 مترمربع به 24.54 مترمربع) و در همین مدت رویش فوق به طور متوسط 3 متر مربع در هکتار و در سال بدست آمد. همچنین متوسط رویش حجمی سالیانه توده باقیمانده 15.43 و کل توده (باقیمانده + برداشت شده) 29.07 مترمکعب در سال و در هکتار محاسبه شده است.
کلید واژه: تنک کردن, درخت آینده, افرا پلت (Acer velutinum Bioss), ضریب قدکشیدگی

لینک کمکی