فایل word تغييرات ويژگيهاي مهندسي چوب گونه ممرز (.Carpinus betulus L) در دو منطقه ارتفاعي جنگلهاي استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات ويژگيهاي مهندسي چوب گونه ممرز (.Carpinus betulus L) در دو منطقه ارتفاعي جنگلهاي استان گلستان :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :32

در میان گونه های مختلف پهن برگان جنگلهای شمال ایران, گونه ممرز Carpinus betulus L. از مهمترین گونه های جنگلی بوده که دامنه انتشار وسیعی دارد و درصد قابل توجهی از سطح جنگلهای شمال را می پوشاند. در این بررسی از دو ارتفاع 700 و 1200 متری مناطق جنگلی استان گلستان نمونه برداری شده و ویژگیهای مقاومتی چوب گونه ممرز با آیین نامه D143-52 استاندارد ASTM, در دو حالت سبز و خشک (خشک شده در هوای آزاد) اندازه گیری شده است و برای تعیین تاثیر عوامل موثر رطوبت, جهات جغرافیایی, ارتفاع تنه و ارتفاع رویشگاه, مشاهدات حاصل از آزمایشهای با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و با استفاده از گروه بندی دانکن گروه بندی شدند.با توجه به اندازه گیری مقاومتهای مکانیکی در منطقه استان گلستان در کل دارای مقاومتهای مکانیکی متوسطی است.
کلید واژه: ممرز, .Carpinus betulus L, دانسیته, مقاومت, ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی, رویشگاه, مقایسه خواص

لینک کمکی