فایل word شناسايي ترکيبهاي شيميايي اسانس گياه .Bothriochloa ischaemum L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي ترکيبهاي شيميايي اسانس گياه .Bothriochloa ischaemum L :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :9

جنس Bothriochloa از خانواده Gramineae در ایران یک گونه علفی چند ساله به نام .Bothriochloa ischaemum L دارد که علاوه بر ایران در جنوب اروپا, مناطق مدیترانه ای و آسیا پراکنش دارد. به منظور بررسی ترکیبهای اسانس این گیاه سرشاخه های گلدار آن از منطقه کرج در استان تهران جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در دمای محیط با روش تقطیر با آب (Clevenger) اسانس گیری شد. اسانس به صورت یک لایه روغنی به رنگ زرد روشن و بازده 0.1% درصد بدست آمد.تجزیه و شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس با دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل شده با طیف سنج جرمی (GC/MS) با محاسبه شاخصهای بازداری و مطالعه طیفهای جرمی صورت گرفت. از میان 14 ترکیب شناسایی شده که 98% اسانس را تشکیل می دهند ترکیب viridiflorol با 73% بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد. بعد از آن kessane (12.7%), valencene (3.5%) و (%3.1 a-selinene) سایر ترکیبهای عمده تشکیل دهنده این اسانس می باشند.
کلید واژه: .Bothriochloa ischaemum L؛ خانواده گرامینه, اسانس, ترکیبهای شیمیایی ویریدیفلورول, کسان

لینک کمکی