فایل word بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس اندام هوايي گياه Achillea millefolium subsp. milleflium با روشهاي تقطير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس اندام هوايي گياه Achillea millefolium subsp. milleflium با روشهاي تقطير :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :13

سرشاخه گلدار گیاه Achillea millefolium subsp. milleflium در اوایل مرداد 1382 از منطقه لار در استان تهران جمع آوری گردید. بعد از نمونه با روشهای تقطیر اسانس گیری شد. بازده اسانس در روش تقطیر با بخار, در نمونه های گل و برگ به ترتیب 0.2 و 0.05 درصد و با روش تقطیر با آب, 0.4 و 0.04 درصد بدست آمد. اسانسها توسط دستگاهای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفتند.ترکیبهای عمده به روش تقطیر آب در نمونه گل عبارتند از: p-cymene (19.8 درصد), n-heptanol (15.2 درصد) وbornyl acetate (12 درصد) و در نمونه برگ p-cymene (24.1 درصد), n-heptanol (11.1 درصد) و camphor (5.9 درصد) و همچنین در روش تقطیر با بخار, ترکیبهای عمده در گل عبارتند از: (E)-isoeugenyl acetate (18 درصد), n-heptanol (16.3 درصد),bornyl acetate (16.2 درصد) و p-cymene (9.3 درصد) و در برگ (Z)-isodemidin (16 درصد), (E)-isoeugenyl acetate (14.9 درصد), nootkatin (13 درصد) و logifolene (11.8 درصد) مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق اختلاف قابل توجهی در میزان اسانس نمونه ها و ترکیبها مشاهده شده است که قابل توجه تولید کنندگان اسانس خواهد بود.
کلید واژه: بومادران, تقطیر با آب, تقطیر با بخار, ترکیبهای اسانس, کروماتوگرافی و Achillea millefolium

لینک کمکی