فایل word مقايسه اسانس چهار جمعيت از گياه Thymus kotschyanus در شرايط کشت در مزرعه و گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اسانس چهار جمعيت از گياه Thymus kotschyanus در شرايط کشت در مزرعه و گلخانه :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی کیفی و کمی اسانس سرشاخه های گلدار گیاه Thymus kotschyanus در شرایط کشت گلخانه و مزرعه, بذر چهار جمعیت از این گونه از مناطق آذربایجان شرقی, سیراچال تهران, میانه و تبریز جمع آوری و پس از کشت در گلخانه و مزرعه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها در گلخانه در طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و ده گلدان برای هر واحد آزمایشی و در مزرعه در بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کاشته شدند. برای جداسازی اسانس گیاهان از دستگاه تقطیر آب (کلونجر) استفاده شد و بعد توسط دستگاه GC و GC/MS ترکیبهای اسانس, مورد تجزیه و تحلیل و شناسایی قرار گرفتند.ترکیبهای عمده موجود در اسانس شامل تیمول (Thymol), کارواکرول (Carvacrol) و پارا- سایمن (p-cymen) بود.مقدار حداکثر تیمول برای 65.94 درصد در جمعیت مربوط به آذربایجان شرقی و حداکثر مقدار کارواکرول 53.14 درصد در جمعیت مربوط به سیراچال و بالاترین مقدار پارا- سایمن برابر 20.4 درصد در جمعیت آذربایجان شرقی اندازه گیری شد.در نمونه های مزرعه بازده اسانس نسبتبه نمونه های گلخانه بیشتر, ولی درصد ترکیبهای عمده تیمول و کارواکرول کاهش یافت, و مونوترپنها درصد بیشتری از وزن اسانس را نسبت به گلخانه به خود اختصاص دادند. مقدار ترکیب پارا- سایمن در مزرعه افزایش یافته, در صورتی که گاما- ترپینن درصد بسیار ناچیزی را تشکیل داد که این پدیده می تواند به دلیل مسیر مشترک تشکیل این ترکیبها در گیاهان وابسته باشد که به دلیل اختلاف شرایط آب و هوایی در دو محیط باعث تبدیلاتی در ترکیبهای اسانسها می شود.
کلید واژه: آویشن, اسانس, تیمول, کارواکرول, Thymus kotschyanus

لینک کمکی