فایل word استخراج و شناسايي ترکيبهاي فرار .Echinophora sibthorpiana Guss

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج و شناسايي ترکيبهاي فرار .Echinophora sibthorpiana Guss :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :13

جنس Echinophora در ایران 4 گونه گیاه علفی چند ساله معطر دارد که دو تای آنها انحصاری ایران هستند و دوتای دیگر علاوه بر ایران در آناتولی, ارمنستان, ترکمنستان, افغانستان, شبه جزیره بالکان, کرت, قبرس و سوریه نیز می رویند.در این تحقیق, اندامهای هوایی گیاه خوشاریزه معطر .Echinophora sibthorpiana Guss در زمان گلدهی کامل, از رویشگاه طبیعی خود در اطراف تهران, جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در سایه و دمای محیط به روش تقطیر با بخار آب, اسانس گیری شد. پس از رطوبت زدایی از اسانس, بازده اسانس نسبت به وزن گیاه خشک محاسبه گردید.اسانس حاصله با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) و گاز کروماتوگراف متصل شده با طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت.در اسانس Echinophora sibthorpiana هفده ترکیب شناسایی شد که ترکیبهای اصلی دلتا – 3- کارن (31.8%), آلفا- فلاندرن (31.0%) و متیل اوژنول بودند. اسانس این گونه به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجهی از دلتا- 3- کارن و آلفا- فلاندرن که هر دو از ترکیبهای بسیار معطر و مورد استفاده در صنایع عطرسازی و آرایشی- بهداشتی هستند می تواند مفید و قابل استفاده باشد.
کلید واژه: خوشاریزه معطر, .Echinophora sibthorpiana Guss, اسانس, دلتا- 3- کارن, آلفا- فلاندرن, متیل اوژنول

لینک کمکی