فایل word بررسي تطبيقي ثبات زيست محيطي در ناحيه قفقاز کوچک و زاگرس شمالي (با تاکيد بر مراتع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي ثبات زيست محيطي در ناحيه قفقاز کوچک و زاگرس شمالي (با تاکيد بر مراتع) :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :22

تحقیق حاضر به منظور بررسی سازوکارها و شیوه های بهره برداری از مراتع و تاثیر آن در ثبات زیست محیطی دو منطقه قفقاز کوچک و زاگرس شمالی با انتخاب دو منطقه مطالعاتی معرف در جمهوری خود مختار نخجوان (منطقه معرف قفقاز کوچک) و شمال آذربایجان غربی (منطقه معرف زاگرس شمالی) به مدت دو سال در سالهای 72 و 73 بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق انجام شد. این تحقیق به روش آماربرداری و یادداشت برداریهای صحرایی از ترانسکتهای مستقر در واحدهای زیست محیطی همگن مشابه سازی شده بر اساس مدلهای اکولوژیکی طراحی شده به روش سیستماتیک آمایش سرزمین و مصاحبه با بهره برداران از منابع طبیعی, کارشناسان و مسوولان در دو کشور به صورت پرسش نامه انجام یافت. اطلاعات بدست آمده بیانگر تفاوت اساسی در کارکرد و ساختار زیستی دو سیستم به رغم تشابه واحدهای زیست محیطی از لحاظ توپوگرافیکی, ادافیکی و کلیماتولوژی می باشد که در قالب شکل گیری شیوه های بهره برداری متفاوت از منابع طبیعی نمود پیدا کرده است. از این تجزیه می توان در ثبات و بهبود روند تغییرات منابع طبیعی و شرایط زیست محیطی منطقه بهره برداری کرده و در نهایت با ملاحظه شرایط نوین جهانی و با توجه به ضرورت تقویت سازمانهای منطقه ای میان کشورها نسبت به تدوین استراتژی و سیاستگذاریهای زیست محیطی و منابع طبیعی اقدام کرد.
کلید واژه: قفقاز کوچک, زاگرس شمالی, ارس, منابع طبیعی, نظام بهره برداری, مرتع

لینک کمکی