فایل word بررسي تاثير بهره برداري در ادامه حيات گياه Ferula gumosa Boiss در شرايط مزرعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بهره برداري در ادامه حيات گياه Ferula gumosa Boiss در شرايط مزرعه :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی اثر ایجاد زخم (تیغ زدن) بر ریشه غده ای گیاه Ferula gumosa Boiss در ادامه حیات آن از سال 79 تا پایان 82 طرحی با سه تیمار سه بار, چهار بار و پنج بار تیغ و تیمار شاهد با روش آماری کاملا تصادفی در مرکز همند آبسرد دماوند اجرا شد.غده های گیاه مذکور از منطقه لار به مزرعه انتقال یافت. پس از دو دوره رویش تیمارها اعمال شد و صمغ استحصال گردید. بعد از اجرای سال اول طرح, زنده مانی پایه های تیغ خورده و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. مقایسه میانگین تولید صمغ نشان داد که افزایش تعداد دفعات تیغ زنی, کاهش محصول را به دنبال داشت. بیشترین میزان صمغ در تیمار سه بار و کمترین آن در تیمار پنج بار تیغ زنی استحصال گردید. زنده مانی بوته ها در مقایسه با شاهد نشان از مرگ و میر آنها در تمام تیمارها می دهد. در تجزیه واریانس میان تیمارهای مختلف تولید صمغ و همچنین زنده مانی تیمارها اختلاف معنی داری وجود ندارد. جهت ترمیم و بازسازی غده های جا به جا شده مدت زمان دو سال (دو دوره رویش) کافی نیست.
کلید واژه: بهره برداری, صمغ, زنده مانی, Ferula gumosa Boiss

لینک کمکی