فایل word بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس گل و برگ گياه Achillea eriophora DC با روشهاي تقطير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس گل و برگ گياه Achillea eriophora DC با روشهاي تقطير :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :13

سرشاخه گلدار گیاه Achillea eriophora DC, از شیراز, ارتفاع 1650 متر و در تیر ماه سال 1382 جمع آوری گردید. نمونه ها با روشهای تقطیر اسانس گیری شد. بازده اسانس در روش تقطیر با بخار, در نمونه های گل و برگ به ترتیب 1 درصد و 0.9 درصد و با روش تقطیر با آب, 1.2 درصد و 0.9 درصد بدست آمد. سپس نمونه ها توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متقصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفتند.ترکیبهای عمده با استفاده از روش تقطیر با آب, در گل l, 8-cineole (41.3 درصد), b-pinene (12.4 درصد), و a-thujene (6.5 درصد) و در برگ 1, 8-cineole (41 درصد), b-pinene (13.8 درصد) و terpinen-4-ol (9.1 درصد) و با روش تقطیر با بخار, در نمونه گل 1, 8-cineole (45% درصد), b-pinene (16.6 درصد) و (E)-nerolidol (7.6 درصد) و در برگ 1, 8-cineole (41.5 درصد), (E)-nerolil (10 درصد) و b-pinene (9.8 درصد) شناسایی و تعیین گردید.
کلید واژه: تقطیر با آب, تقطیر با بخار, ترکیبهای اسانس, 8, 1, سینئول, Achillea eriophora DC

لینک کمکی