فایل word شناسايي ترکيبهاي اسانس گياه .Geranium rotundifolium L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي ترکيبهاي اسانس گياه .Geranium rotundifolium L :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :12

گونه گیاهی Geranium rotundifolium L. از گیاهان تیره Geraniaceae به عنوان گونه ای معطر در اوایل خرداد ماه 1380 از باغ گیاه شناسی ملی ایران جمع آوری گردیده و جهت استخراج اسانس آن از 46 گرم برگ خشک آن به روش تقطیر با آب استفاده گردید. به دلیل پایین بودن بازده اسانس, جدا کردن آن از فاز آبی به وسیله دی اتیل اتر صورت گرفت. سپس ترکیبهای موجود در نمونه استخراجی توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (CGC-FID) باستون مویینه و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفتند. در میان 42 ترکیب شناسایی شده در این اسانس, به ترتیب ترکیبهای آلفا- ترپینیل استات (%39.3) و پولگون (%27.7), بالاترین درصد را به خود اختصاص می دهند.
کلید واژه: ژرانیوم, روغن اسانسی, آلفا- ترپینیل استات, پولگون

لینک کمکی