فایل word شناسايي و بررسي اکولوژيکي دو جنس از گياهان معطر Thymus, Ziziphora در استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و بررسي اکولوژيکي دو جنس از گياهان معطر Thymus, Ziziphora در استان کردستان :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :22

استفاده از گیاهان اسانس دار در ایران از سابقه ای بسیار طولانی برخوردار است و با توجه به اهمیت این گیاهان ضرورت دارد تا مطالعات جامعی در مورد آنها انجام شود. در استان کردستان گونه های متنوعی از گیاهان اسانس دار می رویند. در این مطالعه دو جنس از گیاهان معطر شامل Thymus و Ziziphora به منظور شناسایی گونه ها, زیرگونه ها و بررسی ویژگیهای اکولوژیکی رویشگاههای آنها مورد بررسی قرار گرفتند.بدین منظور ابتدا با مراجعه به منابع علمی شامل بانکهای اطلاعاتی, کتابها و هرباریوم, اطلاعات مورد نیاز در مورد گیاهان اسانس دار به ویژه جنسهای مورد نظر بدست آمد. پراکنش آنها در نقاط مختلف استان, شامل محل پراکنش, ارتفاع محل رویش از سطح دریا, درصد و جهت شیب, جنس خاک, گونه های همراه و فنولوژی گیاه ثبت شد.نتایج بدست آمده نشان داد که گونه های جنس Thymus شاملkotschyanus, fallax, eniocalyx transcaucasicus, pubescens با دو زیرگونه به نامهای daenensis و lancifolia در مناطق مختلف استان در 1560 تا 2200 متر ارتفاع از سطح دریا و به نحو عمده در شیبهای شمال و شمالغربی رویش دارند. گونه چند ساله clinopodioides متعلق به جنس Ziziphora در دامنه ارتفاعی 1450 تا 2000 متر از سطح دریا در نقاط مختلف استان و اغلب همراه گونه های Thymus دیده می شود. گونه های یکساله این جنس در مناطق مختلف استان در کنار جاده ها و داخل مزارع رویش دارند.به طور کلی گیاهان فوق جزو پوشش طبیعی مراتع هستند و به لحاظ تاج پوشش گسترده و وسیعی که دارند علاوه بر نقش دارویی و معطر بودن در حفاظت خاک نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. بنابراین ضروری است تا در حفظ و نگهداری آنها کوشش لازم بعمل آید.
کلید واژه: اکولوژی, گیاهان اسانس دار, آویشن, کاکوتی, فلور کردستان

لینک کمکی