فایل word برآورد راندمان هاي انتقال و توزيع آب در شبکه آبياري و زهکشي شاوور با استفاده از يک رابطه نمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد راندمان هاي انتقال و توزيع آب در شبکه آبياري و زهکشي شاوور با استفاده از يک رابطه نمايي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :16

در این تحقیق با استفاده از اندازه گیری های صحرایی, راندمان های انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری پنج هزار هکتاری شاوور (واقع در استان خوزستان) برآورد شد. بدین منظور ابتدا اندازه گیری افت دبی در تعدادی از کانال های خاکی این شبکه آبیاری به روش دبی ورودی- خروجی انجام گرفت. سپس با استفاده از داده های اندازه گیری مستقیم تلفات, محاسبه ضریب تلفات در واحد طول کانال و کاربرد رابطه نمایی, راندمان های انتقال و توزیع کانال های منطقه برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که راندمان انتقال در کانال های این شبکه بین 34 تا 83 درصد متغیر بوده و بطور متوسط در حدود 60 درصد برآورد شد. همچنین در خصوص شبکه توزیع نیز راندمان بین 45 تا 86.5 درصد تغییر نموده و بطور متوسط حدود 71 درصد برآورد گردید. این مقادیر کم راندمان شبکه آبیاری شاوور بسیار بحرانی و نگران کننده بوده و با توجه به ضرورت بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک, می بایست با اعمال روش های مدیریتی صحیح, افزایش یابد. با توجه به نتایج این تحقیق, اصلاح سطح مقطع هندسی کانال ها و احداث پوشش مناسب برای آنها از جمله مواردی هستند که برای افزایش راندمان آبیاری این شبکه می بایست مورد توجه مسوولین مربوطه قرار گیرد.
کلید واژه: تلفات آب در کانال ها, راندمان های انتقال و توزیع, شبکه آبیاری و زهکشی شاوور

لینک کمکی