فایل word مقاله اثرات ديواره آب بند و زهکش بر نيروي زيرفشار و گراديان خروجي زير سازه هاي آبي با حل عددي معادله عمومي جريان آب در خاک به روش احجام محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرات ديواره آب بند و زهکش بر نيروي زيرفشار و گراديان خروجي زير سازه هاي آبي با حل عددي معادله عمومي جريان آب در خاک به روش احجام محدود :

فایل word مقاله اثرات ديواره آب بند و زهکش بر نيروي زيرفشار و گراديان خروجي زير سازه هاي آبي با حل عددي معادله عمومي جريان آب در خاک به روش احجام محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 148 تا 160 منتشر شده است.
نام: اثرات دیواره آب بند و زهکش بر نیروی زیرفشار و گرادیان خروجی زیر سازه های آبی با حل عددی معادله عمومی جریان آب در خاک به روش احجام محدود
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه هیدرولیکی
مقاله دیواره آب بند
مقاله زیر فشار
مقاله گرادیان خروجی
مقاله احجام محدود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله اقداماتی که برای جلوگیری از پدیده زیرشویی, کاهش گرادیان خروجی و همچنین دبی نشت از زیر سازه های آبی صورت می گیرد احداث دیواره های آب بند و نصب زهکش می باشد. از این رو در این تحقیق به منظور بررسی دقیق تاثیر هر یک از عوامل مذکور بر نیروی زیر فشار و گرادیان خروجی مدلی کامپیوتری تهیه شده است که در آن معادله عمومی جریان آب در خاک همگن اشباع در شرایط همسان و غیرهمسان با استفاده روش احجام محدود و الگوریتم گوس – سایدل حل شده است. به منظور صحت سنجی مدل تهیه شده از نتایج اندازه گیری آزمایشگاهی و همچنین نتایج مدل WinMseep که یک مدل پذیرفته شده است استفاده گردید. یکی از مزیت های نسبی مدل مذکور در نظر گرفتن نفوذپذیری برای پرده آب بند می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که با احداث یک دیواره آب بند در هر وضعیت مکانی, مقدار گرادیان خروجی نسبت به گرادیان خروجی مبنا (بدون دیوار آب بند) کاهش می یابد. همچنین بیشترین نیروی زیر فشار و کمترین گرادیان هیدرولیکی خروجی در موقعیتی که دیوار آب بند در پایین دست احداث شود, دیده می شود. در شرایط وجود دو پرده آب بند یکی در پاشنه و دیگری در پنجه سد و یک زهکش در حد فاصل آنها هر چقدر زهکش در فاصله بیشتری از پاشنه احداث شود تاثیر آن در کاهش نیروی زیرفشار کل و گرادیان خروجی بیشتر می باشد. علاوه براین با افزایش عمق پرده آب بند بالادست در مقایسه با پرده آب بند پایین دست مقدارگرادیان خروجی کاهش می یابد. شدت این کاهش برای پرده آب بند پایین دست با عمق کوتاه تر مشهود تر می باشد. توزیع فشار بالابرنده و گرادیان خروجی محاسبه شده برای شرایط خاک همسان و غیرهمسان در زیر سازه تطابق بسیار نزدیکی با نتایج مدل WinMSeep داشت.

لینک کمکی