فایل word مقاله تاثير شوري آب در روش آبياري باراني بر روي برخي از پارامترهاي رشد 3 رقم چمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير شوري آب در روش آبياري باراني بر روي برخي از پارامترهاي رشد 3 رقم چمن :

فایل word مقاله تاثير شوري آب در روش آبياري باراني بر روي برخي از پارامترهاي رشد 3 رقم چمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 161 تا 169 منتشر شده است.
نام: تاثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری آب آبیاری
مقاله آبیاری بارانی
مقاله ارقام چمن
مقاله لولیوم
مقاله فستوکا
مقاله پوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی محیط زیست باعث گردیده توجه انسان به توسعه فضای سبز هر روز افزایش یابد و یکی از اهداف مهم توسعه فضای سبز, ایجاد فضاهای زیبا و دلنشین و بدنبال آن آرامش روانی است. در این راستا چمن به عنوان مهمترین گیاه پوششی در ایجاد فضاهای سبز زیبا نقش اساسی دارد. از طرفی شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک از عوامل تاثیر گذار در رشد و نمو گیاهان است و به همین علت استفاده از چمن های مقاوم به شوری یکی از راه حلهای ایجاد فضاهای سبز درون شهری در این مناطق است. این تحقیق نیز به منظور بررسی اثر آبیاری بارانی با سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی از شاخص های رشد و نمو سه گونه چمن پوا رقم بارلین, فستوکا رقم کنتاکی و لولیوم رقم اسکو ئیر در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام شد که در آن از 3 تیمار مختلف شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی 63/0, 4/2 و 3/5 دسی زیمنس بر متر به همراه 3 رقم متفاوت چمن و هر یک با 9 تکرار استفاده شد. پس از جمع آوری کلیه داده های موردنیاز در طول 7 ماه نسبت به آنالیز آنها به طریق روش های آماری اقدام گردید. پارامترهای رشد مورد بررسی عبارت از درصد جوانه زنی, ارتفاع ساقه, وزن خشک اندام هوایی و طول ریشه بودند. کلیه مقایسات به روش آزمون چند دامنه ای دانکن و با حداقل دامنه معنی دار (LSR 1%) انجام شد. نتایج نشان می دهند که ارقام مربوط به گونه های فستوکا, لولیوم و پوا به ترتیب دارای بیشترین مقاومت در مقابل شوری آب آبیاری هستند. همچنین برگهای رقم پوا در تیمار شور با افزایش گرمای هوا بشدت دچار سوختگی شده و از بین رفتند.

لینک کمکی