فایل word مقاله انتخاب مولدين مناسب ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 با به کارگيري شاخص قطبي شدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله انتخاب مولدين مناسب ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 با به کارگيري شاخص قطبي شدن :

مقاله انتخاب مولدین مناسب ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 با به کارگیری شاخص قطبی شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در شیلات (منابع طبیعی ایران) از صفحه 11 تا 18 منتشر شده است.
نام: انتخاب مولدین مناسب ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 با به کارگیری شاخص قطبی شدن
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید دریای خزر
مقاله شاخص قطبی شدن
مقاله شکستن هسته زاینده تخمک
مقاله درصد لقاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش شاخص قطبی شدن به عنوان یک شاخص در شناسایی تفاوت های فیزیولوژیک مولدین نارس, در حال رسیدگی و رسیده ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این آزمایش تعداد 100 عدد تخمک از هر یک از مولدین نارس, در حال رسیدگی و رسیده برداشت شد. بعد از تثبیت تخمک ها در محلول بوئن و انتقال به آزمایشگاه هر کدام از تخمک ها در جهت محور قطب حیوانی گیاهی برش داده شد و سپس توسط محلول هماتوکسیلین رنگ آمیزی شدند و بر اساس موقعیت هسته در تخمک, شاخص قطبی شدن آن ها تعیین شد .ماهیان مولد در حال رسیدگی و رسیده تکثیر داده شده و درصد لقاح هر کدام بررسی گردید. موقعیت هسته در تخمک در ماهیان نارس بیشتر در مرکز, در ماهیان در حال رسیدگی در 3/1 فاصله مرکز تا میکروپیل و در ماهیان رسیده بیشتر در نزدیکی میکروپیل قرار داشته و شکستگی هسته زاینده انجام شده بود. اختلاف معنی داری بین درصد لقاح ماهیان در حال رسیدگی (با میانگین3±61 درصد) و ماهیان رسیده (با میانگین 32±93 درصد) وجود داشت .(P<0.01) این پژوهش نشان داد که شاخص قطبی شدن می تواند به عنوان شاخص جهت انتخاب مولدین ماهی سفید دریای خزر جهت تکثیر مورد استفاده قرارگیرد.

لینک کمکی