فایل word مقاله توانايي گياه جو (.Hordeum vulgare L) در جذب پتاسيم از ميکاهاي دي و ترياکتاهدرال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توانايي گياه جو (.Hordeum vulgare L) در جذب پتاسيم از ميکاهاي دي و ترياکتاهدرال :

فایل word مقاله توانايي گياه جو (.Hordeum vulgare L) در جذب پتاسيم از ميکاهاي دي و ترياکتاهدرال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 170 تا 178 منتشر شده است.
نام: توانایی گیاه جو (.Hordeum vulgare L) در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تریاکتاهدرال
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسکویت
مقاله فلوگوپیت
مقاله جو
مقاله اثرات ریزوسفری
مقاله رهاسازی پتاسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوادیدگی کانی های موجود در خاک, منبع اولیه بسیاری از عناصر غذایی ضروری رشد گیاه از جمله پتاسیم می باشد. نقش مهم پتاسیم در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی به خوبی شناخته شده و از طرفی کانی های میکایی به عنوان منبع اصلی تامین پتاسیم در خاک های کشورمان غالب هستند. بعلاوه, اطلاعات دقیقی در مورد نقش کانی های میکایی در تامین پتاسیم برای جو که دومین محصول پرتولید کشورمان است وجود ندارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی توانایی گیاه جو در استفاده از پتاسیم ساختاری یک نوع میکای دی اکتاهدرال (موسکویت) و نوعی میکای تری اکتاهدرال (فلوگوپیت) انجام شد. در این پژوهش از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار استفاده شد. بستر کشت مخلوطی از شن کوارتزی (به عنوان ماده پر کننده) و کانی پتاسیم دار (موسکویت و فلوگوپیت) بوده و گیاهان به وسیله دو نوع محلول غذایی (پتاسیم دار و بدون پتاسیم) در دوره چهار ماهه کشت تغذیه شدند. در این مطالعه از رقم گوهر که به طور معمول در منطقه اصفهان کشت می شود, استفاده شد. در پایان دوره کشت بخش هوایی و ریشه گیاه جدا شده و عصاره گیری به روش خاکستر گیری خشک انجام گردید و مقدار پتاسیم در عصاره گیاه توسط شعله سنج تعیین شد. در تیمارهای بدون پتاسیم مقدار پتاسیم جذب شده توسط گیاه به طور معنی داری تحت تاثیر نوع بستر کشت قرار داشت. به طوریکه بیشترین جذب به گیاهان رشد کرده در بستر حاوی فلوگوپیت مربوط بوده است. اما اختلاف معنی داری بین بستر های موسکویت و کوارتز مشاهده نشد. غلظت پتاسیم در گیاهان رشد کرده در بستر فلوگوپیت حتی تحت محلول غذایی بدون پتاسیم در محدوده کفایت قرار دارد. این مساله نشان می دهد, در محیطی که پتاسیم ساختاری کانی ها تنها منبع تامین پتاسیم می باشد, نوع کانی میکایی در میزان پتاسیمی که در دسترس گیاه قرار می گیرد اهمیت بسزایی دارد.

لینک کمکی