فایل word مقاله بررسي عوامل موثر بر توسعه جريان جت هاي مستغرق در منابع آب پذيرنده ساکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عوامل موثر بر توسعه جريان جت هاي مستغرق در منابع آب پذيرنده ساکن :

فایل word مقاله بررسي عوامل موثر بر توسعه جريان جت هاي مستغرق در منابع آب پذيرنده ساکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 179 تا 192 منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل موثر بر توسعه جریان جت های مستغرق در منابع آب پذیرنده ساکن
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جت مستغرق
مقاله زاویه همگرایی
مقاله تراژکتوری
مقاله الگوی جریان
مقاله ضریب انتشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله عوامل موثر بر جریان جت مستغرق تخلیه شونده به منابع آب پذیرنده ساکن مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا, کلیه پارامترهای جت, پارامترهای محیطی و پارامترهای هندسی موثر بر جریان جت های دایره ای مستغرق, بررسی و با استفاده از آنالیز ابعادی روابط بدون بعد مربوطه استخراج شد. برای بررسی چگونگی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شد و آزمایش های مختلف در هندسه و جریان غلیظ متفاوت جت به طور مجموع 215 آزمایش انجام گردید. در این تحقیق خصوصیات مهم منحنی های تراژکتوری جریان جت که شامل طول شناوری مثبت, حداکثر طول مرز بالایی و حداکثر طول مرز پایینی بررسی شده است. از طرفی با استفاده از سیستم سرعت سنجی آکوستیک پروفایلر, UVDP, پروفیل های سرعت در مقاطع مختلف از جت اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفته است. پروفیل های سرعت اندازه گیری شده با روابط تئوری توزیع نرمال گوسین مقایسه و مشخص شد کلیه پروفیل های سرعت اندازه گیری شده از تابع گوسین پیروی می کنند. همچنین غلظت و میزان رقیق شدگی جریان در مکان های مختلف از جت, اندازه گیری شد. اندازه گیری های سرعت و غلظت در مکان های مختلف از جت نهایتا مشخص نمود که داده های اندازه گیری شده با نتایج تئوری تطابق خوبی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از تحلیل آماری نشان داد که رابطه غیرخطی با دقت قابل قبولی بین خصوصیات تراژکتوری با عوامل توسعه جریان جت برقرار است. یافته ها نشان داد که به طور کلی با افزایش زاویه همگرایی جت, از 15 درجه به 90 درجه مقدار طول نهایی مرز بالایی تراژکتوری در حدود 25 درصد, و برای مرز پایینی در حدود 28 درصد افزایش می یابد.

لینک کمکی