فایل word مقاله استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت وزن بدن در غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت وزن بدن در غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :

فایل word مقاله استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت وزن بدن در غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در شیلات (منابع طبیعی ایران) از صفحه 19 تا 28 منتشر شده است.
نام: استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با صفت وزن بدن در غربالگری جمعیت مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله نشانگرهای ریزماهواره
مقاله وزن بدن
مقاله غربالگری ژنتیکی
مقاله انتخاب مبتنی بر نشانگرها

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی ساختار و غربالگری جمعیت مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان کارگاه شهید باهنر کلاردشت (به عنوان یکی از کارگاه های اصلی تامین کننده مولدین پرورشی کشور) بر اساس حضور یا عدم حضور نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با صفت وزن بدن تعداد92 نمونه از بافت باله دمی مولدین در فصل تکثیر (17/11/1386) تهیه و پس از استخراج DNA از نمونه ها, با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر این جایگاه های ریزماهواره ای بر اساس سه پرایمر OmyRGT14TUF,OmyRGT4TUF و OmyRGT1TUF صورت گرفت. در نهایت جمعیت مذکور بر اساس ها پلوتیپ های تولید شده برای هر نشانگر مورد غربالگری قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حضور نشانگرهای OmyRGT14TUF,OmyRGT4TUF و OmyRGT1TUF را در این جمعیت به ترتیب 492, 878 و 9796 درصد و تعداد هاپلوتیپ های تولید شده برای این سه نشانگر را نیز به ترتیب 6 , 4 و 6 هاپلوتیپ نشان داد. بررسی ارتباط حضور یا عدم حضور این نشانگرها با صفت وزن بدن در 25 درصد از افراد جمعیت با وزن بالا, حاکی از تاثیر معنی دار (P<0.05) نشانگر OmyRGT4TUF و ارتباط 100 درصدی نشانگر OmyRGT14TUF با صفت وزن بدن ,در جنس ماده و نیز ارتباط 100 درصدی نشانگرهای OmyRGT1TUF و OmyRGT14TUF با صفت وزن بدن در جنس نر بود.

لینک کمکی