فایل word مقاله الگوهاي رگرسيوني رواناب حاصل از سطوح آبگيرکوچک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله الگوهاي رگرسيوني رواناب حاصل از سطوح آبگيرکوچک :

فایل word مقاله الگوهاي رگرسيوني رواناب حاصل از سطوح آبگيرکوچک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در زمستان 1388 در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 193 تا 204 منتشر شده است.
نام: الگوهای رگرسیونی رواناب حاصل از سطوح آبگیرکوچک
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحصال آب
مقاله پشت بام
مقاله رواناب
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله تحلیل نتایج حاصل از یک طرح پژوهشی استحصال آب باران از سطوح کوچک (پشت بام ها) است. پشت بام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد محل جمع آوری داده هاست. رواناب حاصل از رگبارهای مختلف ریزشی براین سطوح پس از نصب باران سنج معمولی و یک منبع ذخیره (حجم4 متر مکعب) برآورد و رگبارها و رواناب حاصل به مدت دو سال (23/10/86 تا 9/3/88) اندازه گیری شده است. حجم نمونه مشاهد ه ای 35 مورد است. رابطه بین رواناب – بارش با الگوهای رگرسیون بررسی و الگوی مناسب پس از تحلیل باقی مانده ها و آزمون های لازم انتخاب و رواناب حاصل از پشت بام ها به کمک الگوها برآورد شده است. طول دوره آماربرداری کوتاه است. لذا از پنجاه و پنج سال آمار بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک مشهد (1951 تا 2005) استفاده شده است. این آمار تحلیل فراوانی شده و نتایج تحلیل فراوانی پنجاه و پنج ساله فوق در دوره های بازگشت ترسالی و خشکسالی به دست آمده است. رواناب پشت بام های این دانشگاه به کمک این تحلیل برای دوره های بازگشت ترسالی و خشکسالی حساب شده است. سطح پشت بام ها و متوسط سالانه رواناب آنها به ترتیب: 18680 مترمربع و 8428 متر مکعب است.

لینک کمکی