فایل word مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي بلوط ايراني در استان چهارمحال و بختياري با بهره گيري از نشانگر مولکولي AFLP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي بلوط ايراني در استان چهارمحال و بختياري با بهره گيري از نشانگر مولکولي AFLP :

فایل word مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي بلوط ايراني در استان چهارمحال و بختياري با بهره گيري از نشانگر مولکولي AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه 77 تا 90 منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی در استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از نشانگر مولکولی AFLP
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ایرانی
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله AFLP

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این ارزیابی, تنوع ژنتیکی بلوط های ایرانی در هشت جمعیت متعلق به رویشگاه های متفاوت از جنگل های استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از نشانگر مولکولی AFLP ارزیابی شد. 55 درخت بلوط ایرانی متعلق به 8 رویشگاه واقع در نقاط مختلف استان گزینش و از هر کدام تعدادی برگ تازه برای انجام ارزیابی های مولکولی جمع آوری شد. 13 ترکیب آغازگری AFLP بهره گیری شده, در کل 398 نوار ایجاد کردند که از بین آنها 371 نوار (921 درصد), چندشکل بودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC), 070 بود. ضریب تشابه ژنتیکی بین نمونه های مورد ارزیابی از 032 تا 074 متغیر بود. گروه بندی نمونه ها بر پایه ضریب همانندی جاکارد و روش UPGMA, انجام شد. تجزیه واریانس مولکولی با و بدون گروه بندی ناحیه ای, انجام شد. بیشتر تنوع مشاهده شده مربوط به تنوع درون جمعیت ها بود. پایین بودن واریانس بین جمعیت ها نشان دهنده این است که افراد جمعیت های مختلف از لحاظ ژنتیکی به هم نزدیک می باشند. درصد واریانس بین گروه ها %058 بود که نشان دهنده ناچیز بودن تمایز بین جمعیت ها در محدوده جغرافیایی با فاصله 100 کیلومتر, می باشد. در تجزیه تنوع ژنی بین و درون جمعیت های بلوط ایرانی نیز, بیشتر تنوع ژنی مربوط به تنوع درون جمعیت ها بود. در کل پژوهش انجام شده نشان دهنده وجود سطح بالای تنوع ژنتیکی در درون جمعیت بلوط های ایرانی رویشگاه های مختلف دراستان چهارمحال و بختیاری است.

لینک کمکی