فایل word مقاله ارزيابي توليد و هزينه اسکيدر HSM-904 و Timber jack C-450 در جنگل هاي چوب و کاغذ مازندران (بررسي موردي سري سرخکلا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي توليد و هزينه اسکيدر HSM-904 و Timber jack C-450 در جنگل هاي چوب و کاغذ مازندران (بررسي موردي سري سرخکلا) :

فایل word مقاله ارزيابي توليد و هزينه اسکيدر HSM-904 و Timber jack C-450 در جنگل هاي چوب و کاغذ مازندران (بررسي موردي سري سرخکلا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه 91 تا 102 منتشر شده است.
نام: ارزیابی تولید و هزینه اسکیدر HSM-904 و Timber jack C-450 در جنگل های چوب و کاغذ مازندران (بررسی موردی سری سرخکلا)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکیدر
مقاله تولید ساعتی
مقاله هزینه چوبکشی
مقاله بررسی زمانی
مقاله هزینه ساعتی
مقاله سری سرخکلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تولید ساعتی و هزینه های خروج چوب توسط اسکیدرهای چرخ لاستیکی HSM-904 وTimber jack- 450C مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی که در پارسل های 6 و 8 سری سرخکلا از جنگل های تحت مدیریت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد مولفه های چوبکشی بر پایه هزینه و تولید, با بهره گیری از روش های بررسی های کار و زمان سنجی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای هر ماشین مدل ریاضی پیش بینی زمان چوبکشی محاسبه شد. اسکیدر Timber jack 450C متغیرهای حجم بار, فاصله چوبکشی و طول مسیر وینچینگ و برای اسکیدرHSM904 متغیرهای حجم بار و فاصله چوبکشی بیشترین تاثیر را در زمان یک نوبت چوبکشی داشتند. برای محاسبه تولید ساعتی سامانه از بررسی های زمانی بر پایه شیوه نامه یوفرو و هزینه ساعتی از شیوه نامه سازمان جنگل ها, مراتع و آبخیزداری کشور بهره گیری و هزینه ساعتی ماشین چوبکشی Timber jack450 C و HSM904 به ترتیب 650967 و 720464 ریال بدست آمد. نتایج نشان داد میزان تولید خالص (بدون احتساب زمان های تاخیر) اسکیدر Timber jack و HSM904 به ترتیب 113 و 87 متر مکعب در ساعت می باشد. هزینه های چوبکشی با بهره گیری از مدل هزینه چوبکشی و با احتساب زمان های تاخیر برای هر یک از دو اسکیدر Timberjack 450C و HSM904به ترتیب 60442 و 88400 ریال بر متر مکعب بدست آمد.

لینک کمکی