فایل word مقاله هورمون هاي استروئيدي جنسي (تستوسترون, 17 بتا استراديول و پروژسترون) سرم در سياه کولي Vimba vimbaو شاه کولي Alburnus chalcoides طي دوره تخم ريزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله هورمون هاي استروئيدي جنسي (تستوسترون, 17 بتا استراديول و پروژسترون) سرم در سياه کولي Vimba vimbaو شاه کولي Alburnus chalcoides طي دوره تخم ريزي :

مقاله هورمون های استروئیدی جنسی (تستوسترون, 17 بتا استرادیول و پروژسترون) سرم در سیاه کولی Vimba vimbaو شاه کولی Alburnus chalcoides طی دوره تخم ریزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در شیلات (منابع طبیعی ایران) از صفحه 49 تا 56 منتشر شده است.
نام: هورمون های استروئیدی جنسی (تستوسترون, 17 بتا استرادیول و پروژسترون) سرم در سیاه کولی Vimba vimbaو شاه کولی Alburnus chalcoides طی دوره تخم ریزی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون های استروئیدی جنسی
مقاله دوره تخم ریزی
مقاله رودخانه ولی آباد تنکابن
مقاله سیاه کولی
مقاله شاه کولی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هورمون های استروئیدی جنسی سرم شامل تستوسترون, 17 بتا استرادیول و پروژسترون در سیاه کولیVimba vimba و شاه کولی Alburnus chalcoidesدر دوره تخم ریزی در رودخانه ولی آباد ( تنکابن) به روش رادیوایمنواسی(RIA) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. میزان هورمون تستوسترون در مرحله قبل از تخم ریزی در سیاه کولی و شاه کولی به ترتیب 99±320 و 641±086 نانوگرم در میلی لیتر بوده است ولی در ماهیان رسیده هر دو گونه مقدار آن بسیار کمتر بوده است .(P<0.05) غلظت هورمون 17 بتا استرادیول در هر دو گونه بالاتر از هورمون تستوسترون و در حد بالا قرار داشته است و در شاه کولی مقدار آن در مرحله قبل از تخم ریزی و در ماهیان رسیده به ترتیب 46±8590 و 46±112 نانوگرم در میلی لیتر بوده است (P<0.05) .هورمون پروژسترون در طی دوره تخم ریزی در هر دو گونه در حد پایین (کمتر از یک نانوگرم در میلی لیتر) قرار داشت. طبق نتیجه احتمالا فرایند رشد و رسیدگی تخمک ها درزمان تخم ریزی در این ماهیان در حال انجام است و از نوع چند دفعه تخم ریز می باشند.

لینک کمکی