فایل word مقاله بررسي ويژگيهاي تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF) ساخته شده از الياف اکاليپتوس کاملدولنسيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ويژگيهاي تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF) ساخته شده از الياف اکاليپتوس کاملدولنسيس :

فایل word مقاله بررسي ويژگيهاي تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF) ساخته شده از الياف اکاليپتوس کاملدولنسيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1389 در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگیهای تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف اکالیپتوس کاملدولنسیس
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته فیبر دانسیته متوسط
مقاله اکالیپتوس کاملدولنسیس
مقاله زمان بخارزنی
مقاله دمای پرس
مقاله زمان پرس
مقاله ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی با هدف امکان تولید تخته فیبر دانسیته متوسط از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس با استفاده از زمانهای مختلف بخارزنی, دمای پرس و زمان پرس, تخته تهیه گردید. 36 تخته آزمایشگاهی ساخته شده و سپس ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته ها اندازه گیری و با استفاده از آزمون فاکتوریل نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته ها نشان داد که با افزایش زمان بخارزنی, مقاومت خمشی تخته ها کاهش و در زمان بخارزنی 15 دقیقه به 20/16 مگاپاسکال رسیده است. تاثیر دمای پرس بر مقاومت خمشی تخته ها نیز معنی دار بوده و با افزایش دمای پرس, مقاومت خمشی تخته ها زیاد شده است. همچنین با افزایش زمان بخارزنی, چسبندگی داخلی تخته ها با افت روبرو و به 533/0 مگاپاسکال کاهش یافته است. همچنین حداقل واکشیدگی ضخامت تخته های ساخته شده در شرایط استفاده از زمان بخارزنی 5/7 دقیقه و دمای پرس 170 درجه سانتیگراد مشاهده گردید. به طور کلی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از چوب گونه اکالیپتوس مورد بررسی, نشان داده است که مقادیر مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته به دست آمده برای گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس نزدیک به حد استاندارد بوده و مقاومت چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی تخته های ساخته شده از گونه اکالیپتوس فوق الذکر ازحداستاندارد نیز بالاتر می باشد.

لینک کمکی