فایل word مقاله اثر زمان بخارزني, زمان پرس و مقدار چسب بر کيفيت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر زمان بخارزني, زمان پرس و مقدار چسب بر کيفيت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) :

فایل word مقاله اثر زمان بخارزني, زمان پرس و مقدار چسب بر کيفيت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در 1389 در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه 11 تا 21 منتشر شده است.
نام: اثر زمان بخارزنی, زمان پرس و مقدار چسب بر کیفیت تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله تخته فیبر
مقاله زمان پرس
مقاله چسب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین از مخلوط سه کلن صنوبر اروامریکن 4 ساله (P.e.vernirubensis, P.e.561.41, P.e.costanzo) استفاده شد. به ترتیب میانگین طول فیبر کلنهای مذکور 805, 751, 746 میکرون و میانگین قطر فیبر آنها 76/25, 44/25 و 23/25 میکرون تعیین شد. برای تهیه الیاف از سه زمان بخارزنی ( 5, 10 و 15 دقیقه) و برای ساخت تخته فیبر نیمه سنگین از سه زمان پرس (3, 4 و 5 دقیقه) و دو مقدار مصرف چسب اوره فرم آلدئید (9 و 11 درصد) استفاده شد. پس از ساخت تخته ها ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی آنها شامل مدول الاستیسیته, مقاومت خمشی, مقاومت چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب مورد بررسی قرار گرفت. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها بر طبق استاندارد EN تعیین شد. به طورکلی, با افزایش زمان بخارزنی ویژگیهای مکانیکی تخته ها کاهش یافت. به طوری که حداکثر مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته و مقاومت چسبندگی داخلی تخته ها در زمان بخارزنی 5 دقیقه ملاحظه شد. همچنین حداقل خواص جذب آب تخته ها نیز در زمان بخارزنی 15 دقیقه ملاحظه گردید. اثر زمان پرس نیز فقط بر مقاومت چسبندگی داخلی تخته ها معنی دار بود و حداکثر این ویژگی در زمان پرس 5 دقیقه ملاحظه شد. افزایش مصرف چسب در محدوده این تحقیق, سبب بهبود خواص مکانیکی و جذب آب تخته ها شد.

لینک کمکی