فایل word مقاله ارتباط اضافه وزن با لپتين, انسولين و sdLDL پلاسما در افراد بالاي 20 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارتباط اضافه وزن با لپتين, انسولين و sdLDL پلاسما در افراد بالاي 20 سال :

مقاله ارتباط اضافه وزن با لپتین, انسولین و sdLDL پلاسما در افراد بالای 20 سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه 390 تا 396 منتشر شده است.
نام: ارتباط اضافه وزن با لپتین, انسولین و sdLDL پلاسما در افراد بالای 20 سال
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتین
مقاله انسولین
مقاله sdLDL
مقاله چاقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقی از دغدغه های مهم نظام سلامت در دنیای امروز است.این اختلال در نتیجه عدم بالانس در تنظیم اشتها ومتابولیسم انرژی است. مسیرهای انتقال پیام لپتین به همراه انسولین در مغز شامل جنبه های کنترل مثبت ومنفی از دریافت غذایی و متابولیسم انرژی می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی sdLDL و لپتین و انسولین بطور همزمان و ارتباط آنها با اضافه وزن می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه بصورت موردی شاهدی در افراد سالم مراجعه کننده به آزمابشگاه بوعلی زنجان انجام شد.مجموعا 213 نفر از افراد بالای 20سال شامل 122 نفر با شاخص توده بدنی بزرگتر و مساوی 25 بعنوان گروه مورد , و 91 نفر با شاخص توده بدنی کوچکتر از 25 به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفته, اندازه گیری قد و وزن و فشارخون و دور کمردر این افراد انجام شد و پس از خونگیری,اندازه گیری کمی لپتین و انسولین سرم با روش الایزا و اندازه گیری sdLDL با روش ستونی و میزان قندخون,تری گلیسیرید, کلسترول وHDL سرم نیز با روشهای آنزیمی انجام شد.
یافته ها: بررسی همبستگی این عوامل با شاخص توده بدنی نشان داد که هر کدام ازعوامل باشاخص توده بدنی ارتباط دارند اما در آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که تنها سن, جنس, تری گلیسیرید و دور کمر بصورت مستقل با اضافه وزن ارتباط داشتند.
نتیجه گیری: از مجموع متغیرهای اندازه گیری شده, تنها میزان تری گلیسیرید و دور کمر از عوامل مستقل مرتبط با چاقی بوده و سایر متغیرها با اینکه ارتباط مستقیمی با شاخص توده بدنی داشتند ولی تاثیر آنها وابسته به سن و جنس بوده و بطور مستقل ارتباطی با چاقی ندارند.

لینک کمکی