فایل word مقاله مقايسه ديابت با سابقه بيماري عروق کرونر قلب در بروز موارد جديد بيماري عروق کرونري؛ مطالعه قند و ليپيد تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه ديابت با سابقه بيماري عروق کرونر قلب در بروز موارد جديد بيماري عروق کرونري؛ مطالعه قند و ليپيد تهران :

فایل word مقاله مقايسه ديابت با سابقه بيماري عروق کرونر قلب در بروز موارد جديد بيماري عروق کرونري؛ مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه 397 تا 406 منتشر شده است.
نام: مقایسه دیابت با سابقه بیماری عروق کرونر قلب در بروز موارد جدید بیماری عروق کرونری؛ مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله بیماری عروق کرونری قلب
مقاله نسبت خطر
مقاله مطالعه همگروهی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طبق مطالعات انجام گرفته در غرب, خطر دیابت برای بروز بیماری عروق کرونر قلب (CHD) معادل با خطر داشتن سابقه CHD است. آیا در یک جمعیت ایرانی با شیوع بالای دیابت, باز هم این دو خطر یکسانی را برای بروز CHD ایجاد می کنند؟
روش ها: جمعیت مورد مطالعه یک هم گروه شامل 2267 مرد و 2931 زن 30 ساله و بالاتر بودند که با میانه معادل 5/7 سال پیگیری شدند. خطر بروز
CHD با استفاده از مدل خطرات متناسب کاکس برای افراد دیابتی بدون سابقه CHD (دیابت + / بیماری قلبی -) و نیز افراد دارای سابقه CHD بدون دیابت (دیابت -/ بیماری قلبی +) محاسبه گردید
یافته ها: پس از تعدیل سن و سایر عوامـل خطر معمول و مقایسه با گروه فاقد دیابت و سابقـــه CHD (دیابت – / بیماری قلبی -), نسبت خطر (HR) برای گروه “دیابت + / بیماری قلبی -” معادل (60/2-15/1: فاصله اطمینان 95%) 73/1 و برای گروه “دیابت – / بیماری قلبی +” معادل (145-310:فاصله اطمینان 95%) 12/2 در مردان و این ارقام در زنان به ترتیب (97/6-74/2) 37/4 و (20/8-17/3) 10/5 بود. پس از تعدیل سن و جنس و سایر عوامل خطر گروه “دیابت – / بیماری قلبی +” در مقایسه با “دیابت + / بیماری قلبی -” دارای HR برابر (P=0.28,087-161) بود و در مقایسه دو گروه به تفکیک دیابت تحت درمان و دیابت تازه تشخیص داده شده این اعداد به ترتیب (P=0.65, 062-135) و (P=0.07, 098-203) محاسبه گردید.
نتیجه گیری: خطر بروز CHD در دیابتی ها معادل خطر بروز CHD در افراد با سابقه قبلی CHD می باشد و این موضوع تاکید جدی بر لزوم اقدامات سریع و جدی در پیشگیری از حوادث قلبی عروقی در بیماران دیابتی را به همراه دارد.

لینک کمکی