فایل word پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) :

فایل word پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

مشخصات « دانلود فایل word پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)»

روایی و پایایی: دارد


خرده مقیاس ها: دارد


نحوه نمره گذاری: دارد


تعداد سوال: 50 سوالی


نوع فایل: word

برای بررسی وضعیت آزمودنی‌ها نسبت به مطالعه نیز از پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH[1]) اثر ام . ان. پالسانی , سادهانا شارما استفاده شده است که این پرسشنامه از طریق سایت کالج رید وود[2]تهیه شده است. در این پرسشنامه از پاسخنامه دوجوابی (بله و خیر) استفاده شده است. پرسشنامه دارای 50 سوال با هفت مولفه که برای هر مولفه 7 سوال و یک مولفه نیز 8 سوال وجود دارد. شامل: 1. تمرکز (7سوال), 2. یادآوری (7سوال), 3. سازماندهی زمان (زمانبندی) (7سوال), 4. مطالعه یک فصل (7سوال), 5. گوش دادن و یادداشت‌برداری (7سوال), 6. برگزاری امتحانات (7سوال) و 7. انگیزه (8سوال) می‌باشد

لینک کمکی