فایل word پرسشنامه فهرست مشکلات رفتاری آشنباخ cbcl

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پرسشنامه فهرست مشکلات رفتاری آشنباخ cbcl :

این پرسشنامه از سه فرم والدین,معلم و خودسنجی که هر فرم شامل 8 گزاره و هر فرم انزوای اجتماعی,شکایتهای جسمانی,اضطراب,افسردگی,مشکلات اجتماعی,اختلالات تفکری,مشکلات توجه,رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگرایانه را اندازه گیری می کند, تشکیل شده است.

تعداد سوالات این پرسشنامه 115 تا است و قالب فایل pdf می باشد و فایل این پرسشنامه فقط و فقط حاوی سوالات آن می باشد.

لینک کمکی