فایل word سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین :

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

سیاهه­ی رفتاری کودک از مجموعه فرم­های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی, انزوا/ افسردگی, شکایت­های جسمانی, مشکلات اجتماعی, مشکلات تفکر, مشکلات توجه, نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می­کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می­دهند.

این پرسشنامه مشکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندی­ها و شایستگی­های تحصیلی و اجتماعی کودکان 18-6 سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می­دهد و نوعاً در 20 الی 25 دقیقه تکمیل می­شود (مینائی, 1384).

لینک کمکی