فایل word بررسی ورزش تیراندازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی ورزش تیراندازی :

بررسی تیراندازی

فایل word بررسی ورزش تیراندازی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فایل word بررسی ورزش تیراندازی
فهرست

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول : کلیات

تاریخچه ورزش تیراندازی و فدراسیون‌ تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

رشته‌های شناخته شده از سوی ISSF

آشنایی با اصول ایمنی در تیراندازی

فصل دوم

آشنایی با تجهیزات تیراندازی

فصل سوم : فاکتورهای اساسی در تیراندازی

آمادگی جسمانی

آمادگی تکنیکی

آمادگی تاکتیکی

آمادگی روانی

فصل چهارم : تیراندازی با تپانچه

آشنایی با تکنیک‌های تیراندازی در تپانچه بادی

نگهداری سلاح

تنفس

چشم و مکانیزم دید

دستگاه نشانه روی یا شکاف درجه

رها کردن ماشه

هماهنگی بین نیروهای ایستا و پویا در رها کردن ماشه و نشانه روی

سطح آمادگی مطلوب نیروها

عملیات تکمیلی

فصل پنجم : تیراندازی با تفنگ

روش اجرای تکنیک با تفنگ بادی

حالت گیری

تنفس

هدف گیری و تنظیم عناصر دید

شلیک (رها شدن ماشه)

عملیات تکمیلی

فصل ششم

نحوه برگزاری مسابقات دررشته‌های 10 متر

فصل هفتم : آماده سازی مسابقاتی

آماده شدن برای حضور در خط آتش

فصل هشتم

تغذیه

فصل نهم

آموزش جوانان

مراحل آموزش مبتدیان با استفاده از سیبلهای آموزشی

فصل دهم

دوپینگ

منابع

لینک کمکی