فایل word آئین نامه علائم راه های ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آئین نامه علائم راه های ایران :

پیشینه تاریخی 4

کلیات 6

عملکرد و طبقه بندی علائم 6

طرح و کاربرد علائم 8

استقرار علائم 11

مطالب مربوط به علائم بازدارنده (حکم کنده) 17

مطالب مربوط به علائم اخباری (اطلاعاتی) 19

نوشتار و ارتفاع حروف فارسی 21

مفهوم علامت ایست و رعایت حق تقدم 27

نصب علائم ایست و پیش آگاهی 30

اندازه علائم و اعداد روی آن 33

روشنایی علائم 39

خط کشیهای طولی کاربرد و انواع 42

خط کشی عرضی و انواع آن 52

فلشها و نوشته ها 58

خط کشی آزاد راهها 59

خط نوشته ها 61

پایه های مسیرنما 63

مصالح خط کشی 64

اجرای خط کشی 67

نگهداری خطوط 68

منابع 70

لینک کمکی