فایل word جايگاه درخت در ذهن و هنر مردم گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه درخت در ذهن و هنر مردم گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

نقشمایه ها و عناصر هنری هر قومی, بیان گر ریشه های فکری و ژرفای ذهنی مردمی است که خالق اثرند. اما این نقوش که در هنرهای دستی و بومی هر منطقه تداوم می یابند, استمرار باورها و اندیشه هایی را تبیین می نمایند که درک معانی آن برای شناخت ذهنیات موجدان هنر الزامی است. در سرزمین گیلان, بهره گیری از عناصر طبیعی و به ویژه گیاهان در هنر, به تکرار معناداری مشاهده می شود. لذا بررسی جایگاه ذهنی گیاه و به خصوص درخت در هنر مردم گیلان موضوع این تحقیق بوده است. این تحقیق در پارادایم معناگرایی صورت گرفته و با روش تحقیق تفسیری و با مقایسه تطبیقی هر یک از نقوش با اسطوره‏ها, باورداشت‏ها و تقدس گرایی ذهنی مردم منطقه, حاصل آمده‏‏است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش, از طریق منابع کتابخانه‏ای است که با مشاهدات میدانی تحکیم یافته‏اند.نتایج پژوهش حاکی از آن است که در گیلان اسطوره, به‏ویژه آن‏چه به طبیعت و پدیده‏های آن از جمله عناصر گیاهی(درختان) وابسته است, نقش مهمی در شکل‏گیری الگوهای ذهنی انسان بومی منطقه, چه در گذشته و چه در عصر حاضر دارد. این تأثیرپذیری و الهام‏گیری از طبیعت, به‏ویژه درختان و گیاهان منطقه, در هنرهای دستی و معماری تجلی می‏یابد. نکته‏ی شایان توجه این‏که هدف هنرمند بومی از به‏کارگیری عناصر گیاهی علاوه بر زیبایی ظاهری, اشاره به مضامین نمادین والای مستتر در دل این عناصر همچون: سرچشمه زندگی, باروری, برکت و فراوانی, امید به زندگی و حیات پس از مرگ بوده‏است.

لینک کمکی