فایل word جايگاه بازسازي بافت فرسوده در نيل به شهر امن اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه بازسازي بافت فرسوده در نيل به شهر امن اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بافت های تاریخی شهری اغلب هسته ی اولیه شکل گیری شهرها و در برگیرنده ی عناصر ارزشمند تاریخی – معماری و بازگو کننده ی هویت هر شهر و مردم آن می باشند. متاسفانه اغلب این بافت ها امروزه بر اثر فرسودگی دچار مشکلات عدیده ای شده اند که از آن جمله می توان به نبود امنیت اشاره کرد. این در حالی است که امنیت جز اصلی ترین نیازهای انسان و یکی از ویژگی های اصلی شهر اصیل اسلامی است که دین مبین اسلام از جنبه های مختلف آن را مورد توجه قرار داده است و شهر اصیل اسلامی را مکان تجلی ایمنی انسان دانسته است. از آنجایی که اسلام دینی برای همه ی ابعاد زندگی بشر و تمامی زمان ها و مکان هاست, از ارائه تعالیم در باب معماری و شهرسازی فروگذار نکرده, تعالیمی که حتی در عصر معاصر نیز نجات بخش بشر است, زیرا نقش کالبد شهری و معماری آن در رفتار و شخصیت ساکنان آن غیر قابل انکار است. به نظر می رسد که با بازسازی بافت های فرسوده بر اساس تعالیم و اصول شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی بتوان حس تعلق و هویت را به این محلات بازگرداند تا از این طریق امنیت روانی و اجتماعی برقرار کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی استدلالی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن شناسایی عوامل مخل امنیت در بافت های فرسوده سعی در ارائه راهکارهایی منطبق بر اصول شهرسازی اسلامی در جهت نیل به محلاتی امن کرده است

لینک کمکی