فایل word تيپولوژي در معماريگونه شناسي موراتوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تيپولوژي در معماريگونه شناسي موراتوري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

گونه شناسی از مباجث و موضوعات حائز اهمیت در معماری بوده و از جایگاه ویژه ای در مباحث نظری برخوردار است. گونه شناسی از سالها قبل در علوم مختلف مورد استفاده بوده و در دهه های اخیر با توجه به نیاز های احساس شده در زمینه های هویت , فرهنگ و معماری, بیشتر از سایر مواقع ذهن پژوهشگران و محققان را به خود جلب کرده است. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با رویکردی تحلیلی – توصیفی و با هدف تشریح و توضیح وجوه مختلف گونه و گونه شناسی در معماری به عنوان یکی از ارکان معماری معاصر صورت گرفته است . در راستای نیل به اهداف پژوهش, بعد از شناخت موضوع و ارائه تعاریفی در این خصوص, به بررسی تاریخچه و سابقه موضوع پرداخته می شود. سپس نظریات و تفاسیر و مبانی نظری حاکم در این مقوله مورد کنکاش قرار گرفته و در ادامه به بررسی روشها و اهداف گونه شناسی مدرسه موراتوری پرداخته می شود

لینک کمکی