فایل word توسعه گردشگري مذهبي با رويکرد توسعه پايدار – نمونه موردي شهرستان شانديز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه گردشگري مذهبي با رويکرد توسعه پايدار – نمونه موردي شهرستان شانديز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر, بر اساس دیدگاه راهبردی و با تاکید بر تجزیه و تحلیل تلفیقی ساختارهای استخراج شده از روش نظریه زمینه ای, به ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری , منطبق با معیارهای توسعه پایدار, در شهرستان شاندیز پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل در این پژوهش به دو روش نظریه زمینه ای و تکنیک SWOT صورت گرفته است, که در نهایت از مقایسه دودویی نقاط قوت, ضعف, فرصت و تهدید به چهار دسته راهبرد دست یافته ایم .نتایج این تحقیق نشان میدهد که شهرستان شاندیز به عنوان یکی از مکان های اصلی استقرار جمعیت و فعالیت های مختلف شناخته شده و تاکید بر ناحیه گردشگری شاندیز به عنوان قابلیت منحصر به فرد توسعه گردشگری ییلاقی کلانشهر مشهد می باشد. حال آنکه همجواری منطقه گردشگری شاندیز در کنار شهر مشهد به عنوان قطب زیارتی کشور, نقش گردشگری این منطقه را پر رنگ تر می کند. لذا با توجه به گسترش گردشگری در طی سال های اخیر, با توجه به احداث پروژه شهر پدیده شاندیز, لازم است تدابیری توسعه گردشگری منطقه مبتنی بر معیارهای توسعه پایدار اندیشیده شود. در این راستا یکی از اساسی ترین پیشنهادها در رابطه با توسعه گردشگری منطبق بر توسعه پایدار, توجه به بحث حمل و نقل و کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه شخصی به منطقه به خصوص در روزهای تعطیل سال و همچنین تقویت وتوسعه کریدورهای پیاده در منطقه می باشد

لینک کمکی