فایل word توانمند سازي اجتماعي فضايي سکونت گاه هاي غير رسمي مطالعه ي موردي(محله ي نفت سياه ملاير)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توانمند سازي اجتماعي فضايي سکونت گاه هاي غير رسمي مطالعه ي موردي(محله ي نفت سياه ملاير) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سکونت قریب به 8 میلیون نفر در سکونتگاه های غیررسمی یا محلات فرو دست شهری, یکی از چالشهای اساسی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران محسوب می شود , ساخت وسازهای غیررسمی, بخشی از حیات ناپایدار شهری در طول تاریخ شهرنشینی بوده اند. این محله ها به واسطه تأمین تقاضای سرپناه اقشار کم درآمد, محل تجمع گونه های مختلف اقشار و طبقات اجتماعی فرودست هستند , مسلم است که انگیزه اصلی : این حاشیه نشینان از اقامت و مهاجرت, دستیابی به اشتغال و استفاده از فرصت های شغلی بهتر شهرها می باشد. هدف از این پژوهش روشن کردن نقاط سایه و تاریک شهر است که بسیار مستعد برای تبدیل به متاطق جرم خیز بوده است و به دلیل سطح پایین کنترل و نظارت به نوعی فضای ناامن تبدیل شده است. در این زمینه روش توانمند سازی و بهسازی قالب بوده است . روش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای بوده و از ابزارهای اسنادی, تحلیلی بازدیدهای میدانی, مصاحبه , تکمیل ,و تحلیل پرسشنامه برای آزمون فرضیات استفاده شده است

لینک کمکی