فایل word تحليلي بر گونه شناسي معماري تنورخانه ها( تندير دامي) در مناطق سرد و کوهستاني شمالغرب کشور (نمونه موردي روستاهاي حومه شهر اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليلي بر گونه شناسي معماري تنورخانه ها( تندير دامي) در مناطق سرد و کوهستاني شمالغرب کشور (نمونه موردي روستاهاي حومه شهر اروميه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

تندیر دامی (تنورخانه) یکی از عناصر مهم و شاخص معماری مناطق سردو کوهستانی ایران زمین است ,که از دیرباز برای طبخ نان,نگهداری آرد و چندین فعالیت منحصر به فرد بنا شده است.این تحقیق با هدف بررسی تندیردامی(تنورخانه) اقلیم سرد و کوهستانی نشان می دهد که معماری سنتی ایران با بهره گیری از فنون, پاسخ شایانی به نیازهای روزمره زندگی خود در قالب کالبد معماری و با تجلی در این عنصر(تندیردامی),سعی در همسوسازی نیازهای انسان و معماری داشته و آن را به انجام رسانده است.تندیر دامی ها (تنور خانه) عمدتا فرم ها و عملکردهای یکسانی داشته اند و این تحقیق نشان می دهد که ویژگی ها ی احداث و کالبدی آن ها نثش مهمی در عملکردشان دارند. محور اصلی پژوهش بر بررسی – تحقیقات میدانی استوار است و نتایج آن به مدد استنتاج از نتایج گزارش و اسناد بوده است.

لینک کمکی