فایل word مکان يابي و اندازه بهينه منابع توليد پراکنده به منظور کاهش تلفات شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکان يابي و اندازه بهينه منابع توليد پراکنده به منظور کاهش تلفات شبکه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله روشی مبتنی بر تحلیل هزینه فایده برای مکان یایی بهینه منابع تولید پراکنده در سیستم توزیع شعاعی پیشنهاد شده است که مقدار سود تاشی از تولید برق این منابع را محاسبه و تشان می دهد. تابع هدف در نظر گرفته شده حداکثر شدن سود حاصل از کاهشی تلغات شبکه می باشد. در این مقاله مدل های مختلف بار از جمله مدل بار صنعتی, تجاری و خانگی در مکانیایی بهینه منابع تولید پراکنده مورد استغاده قرار گرفته شده است. روشی بکار گرفته شده در این مقاله, الگوریتم بهیته یابی اجتماع ذرات (IPSO) و شبیه سازی موتت کارلو می باشد. الگوریتم پیشنهادی, مکان بهینه, اندازه توان تولیدی, ولتاژ DG و قیمت پیشنهادی فروش توان تولیدی نیروگاه را ارائه میدهد. در این مقاله مالک متابع تولید پراکنده بخش خصوصی می باشد که توان تولیدی تیروگاه توسط بهره بردار شبکه خریداری می شود. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه تست 33 با سه استاندارد IEEE بکار گرفته شده است. پخش بار مورد استغاده در این مقاله پخش بار تیوتن رافسون می باشد. نتایج حاصله بهبود قابل توجهی در جنبه های بهره برداری از قبیل کاهش تلفات شبکه, بهبود پروفیل ولتاژ و آزاد سازی ظرفیت خطوط داشته و همچنین بیانگر سودآوری متاسب در بخش سرمایه گذاری و تولید توانمنابع تولید پراکنده است که موجب تشویق هر چه بیشتر بخش خصوصی به متحلور سرمایه گذاری در این صنعت می باشد.

لینک کمکی