فایل word مقايسه ي روش هاي قطعه بندي تصوير به منظور تخمين سايز متوسط سنگ هاي ورودي به آسياب نيمه خود شکن کارخانه ي مس ميدوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ي روش هاي قطعه بندي تصوير به منظور تخمين سايز متوسط سنگ هاي ورودي به آسياب نيمه خود شکن کارخانه ي مس ميدوک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال یکی از راه حل های نوین در صنعت به منظور کسب اطلاعات از کیفیت و کمیت محصول در حال پردازش, در نقاط مختلف تولید میباشد. در صنعت مس, یکی از قسمت های با اهمیت به منظور کنترل بهتر پروسه ی تولید تخمین سایز متوسط سنگهای ورودی به آسیاب نیمه خود شکن میباشد. به دلیل فیزیک دشوار محصول در حال پردازش امکان نمونه گیری و استفاده از روش های دستی به منظور اندازه گیری سایز و دانه بندی محصول تاکنون فراهم نبوده است. هدف اصلی در این مطالعه بررسی روش های نوین در قطعه بندی تصاویر به منظور یافتن راهحلی هرچه بهتر و کاربردی برای تخمین سایز متوسط سنگها است. تصاویر مورد استفاده توسط دوربینی نصب شده در بالای نوار نقالهی ورودی به آسیاب در مجتمع مس میدوک استان کرمان گرفته شده است. بدین منظور با استفاده از ترکیب چند الگوریتم از جمله الگوریتم های آتسو, رشد ناحیهای, واترشد,خوشه یابی k میانگین و روش میدان های تصادفی -مارکف سعی بر یافتن روشی به منظور قطعه بندی تصویر و استخراج سایز سنگ ها در تصویر شده است. بر اساس نتایج حاصل در روشی شامل ترکیب الگوریتم های واترشد و خوشه یابی k میانگین نتایج خوبی برای قطعه بندی تصویر و استخراج سایز متوسط سنگ های موجود در تصویر بدست آمده است.

لینک کمکی