فایل word معرفي سيستم اسکادا در سامانه حمل و نقل ريلي درون شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي سيستم اسکادا در سامانه حمل و نقل ريلي درون شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یک سیستم Jalas-s-s-sl- J.L. SCADA (Supervisory control and data acquisition) - s. شامل سیستم های الکترونیکی هوشمند به نام (RT U (remote terminal unit می باشد که جهت کنترل و ماتیتور کردن تجهیزات در صتایع و زیرساخت های بزرگ مورد استغاده قرار می گیرند. از موارد استغاده وسیع سیستم های اسکادا می توان در کنترل بسیاری از حوزه ها حتی در شرکتهای اتوبوسرانی و متر و نام برد. توانایی بالایی که سیستم های اسکادا برای مدیریت و کنترل تأسیسات مدرن دارند باعث ترغیب و گرایشی صنایع به این سیستم ها شده است. هدف کلی در این سیستم یاختن راهی متاسب جهت بهینه کردن عملکردها و بالا بردن ضریب اطمیتان است. این سیستم یک ایده عیتی کامل به منظور تظارت و کنترل شبکه ها بوده و کمک می کند تا در اجرای عملیات, از دستگاهها و لوازمی که در اختیار میباشند, بطور کارآمدتری استفاده شود و به تحو بهتری کار سیستم مذکور, اعتماد باتغسی را گسترش داده و خطرات احتمالی را کاهش می دهد و چتا تجه در اثر بروز حوادت و خطاها سیستم دچار اغتشاش و بهم خوردگی شود خطرات ناشی از این وقایع را کاهش داده و آن را حداقل می کند. این پژوهشی با مروری بر ساختار سیستم های اسکادا به بررسی این سیستم در برقراری اعتماد, بالا بردن سرعت و کاهش هزیته حمل و تقلی ریلی درون شهری می پردازد.RT مرکز فرمان, حمل و تقل ریلی درون شهری می پردازد

لینک کمکی