فایل word مشاهده گر سرعت سيستم مدل مرجع وفقي مبتني بر مکانيزم تطبيق مکانيکي براي موتورالقايي خطي يکطرفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مشاهده گر سرعت سيستم مدل مرجع وفقي مبتني بر مکانيزم تطبيق مکانيکي براي موتورالقايي خطي يکطرفه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این پژوهش یک مشاهدهگر سیستم مدل مرجع وفقی مبتنی بر مکانیزم تطبیق مکانیکی بر روی سیستم کنترلی موتور القایی خطی اعمال شده است. کنترل سرعت موتور با استفاده از مکانیزم تطبیق مکانیکی به عنوان یک روش سادهاما کارآمد بر روی سیستم درایو موتور اعمال شده و با مکانیزم تطبیق کنترل کننده فازی و PI مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها برتری مشاهدهگر سیستم مدل مرجع وفقی مبتنی بر مکانیزم تطبیق مکانیکی نسبت بهکنترلکننده منطق فازی و PI را نشان میدهد

لینک کمکی