فایل word بکارگيري ابزارهاي کنترل محيط زيست جهت ارتقا عملکرد مالي سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بکارگيري ابزارهاي کنترل محيط زيست جهت ارتقا عملکرد مالي سازمان ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش پژوهش هاي کاربردي در علوم جغرافيايي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اهمیت رو به رشد مباحث زیست محیطی در واحدهای تجاری شرکت ها را وادار ساخته تا سیستم های کارآمد مدیریت زیست محیطی را بکار گیرند استفاده از ابزارهای کنترل محیط زیست می تواند باعث بهبود عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی سازمانها گردد جدیدترین گزارش هیات بین المللی در زمینه تغییرات آب و هوائی IPCC تصدیق می کند که تغییر آب و هوایی جهان را می توان به اقدامات انسان ها نسبت داد به علاوه این هیات نمونه های بسیار زیادی از این پدیده را در محیط زیست بیان نموده و بر اهمیت و لزوم کاهش تاثیرات زیست محیطی تاکید داشته است سازمانها به عنوان یکی از پیمان شکنان اصلی محیط زیست مسئولیت و نقش غیر قابل انکاری در یافتن راه حل برای حل این مشکل دارند مضافا اینکه افزایش قانون گذاری و فشار بر اقدامات زیست محیطی از سوی ذینفعان داخلی و خارجی به طور صریح اهمیت این موضوع را برای سازمانها تایید می کند چالش پیش روی سازمانها انجام اقدامات صحیح جهت کاهش تاثیر محیط زیست برای عملیات های خود و در عین حال حفظ اهداف اقتصادی آنهاست که این امر از اهمیت حیاتی برای سهامداران و سرمایه گذاران برخوردار است ابزارهای کنترل محیط زیست با اجازه دادن به سازمانها برای دستیابی به اهداف زیست محیطی و در عین حال اطمینان از سودآوری حاصل از عملیاتها می توانند نقش اساسی را در این حوزه ایفا کنند

لینک کمکی