فایل word بررسي نقش استراتژيک مديريت توسعه انساني در آمايش سرزمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش استراتژيک مديريت توسعه انساني در آمايش سرزمين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش پژوهش هاي کاربردي در علوم جغرافيايي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت هایی نظیر کارمندیابی و جذب آموزش حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می شود به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما به حد اعلا می رساند مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان ها با تمرکز بر سیاست ها و سیستم ها می باشد واحدها و بخش های مدیریت منابع انسانی خصوصا مسئول عده ای از فعالیت ها از جمله استخدام آموزش و توسعه ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا برای مثال مدیریت سیستم حقوق و مزایا می باشد همچنین مدیریت منابع انسانی به روابط صنعتی توجه دارد که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین ناشی از بحث بین کارکنان و مدیران و قوانین دولتی می باشد مدیریت منابع انسانی محصول جنبش روابط بشری در اوایل قرن بیستم می باشدزمانی که محققان شروع به مستند سازی روش های ایجاد ارزش های کسب و کار به وسیله مدیریت استراتژیک نیروی کار کردند لذا در این مقاله به بررسی نقش استراتژیک مدیریت توسعه انسانی در امایش سرزمین پرداخته می شود که امید است مورد استفاده علاقه مندان در این زمینه قرار گیرد

لینک کمکی