فایل word بررسي مديريت و توسعه پايدار شهري با استفاده از مشارکت شهروندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مديريت و توسعه پايدار شهري با استفاده از مشارکت شهروندان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش پژوهش هاي کاربردي در علوم جغرافيايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در الگوهای جدید برنامه ریزی و مدیریت شهری جهانی , اجرای پروژه های مشارکت شهری نقش جایگاه خاصی یافته است. اجرای روژه توسعهی شهری یک فعالیت جمعی است مبتنی برمشارکت شهروندی با الگوها ی متفاوت مبتنی برمشارکت افراد , خانواده ها , گروه ها ازمان ها , نهادها و بخش های خصوصی و عمومی است. اصطلاح تخصصی توسعه پایین به بالا , نیز ناظر به نقش مشارکتی مردم است و نقش مشارکتی مردم افراد , گروهها , سازمانها در فرایند توسعه از جمله توسعه شهری واقعیتی انکار نا پذیر است تجربیات جهانی نشان می دهد که از دهه 1980 میلادی به بعد در برنامه های توسعه شهری توجه فزاینده ای به رویکرد مشارکت 1 صورت گرفته است در مقاله ی حاضر به بررسی الگوها و مدل های مختلف برنامه ریزی مشارکتی پرداخته و دیدگاه های حاکم بر مشارکت مردمی در برنامه ریزی شهری نظریات و مدل های مشارکتی ویژگی های نظام های مشارکتی در برنامه ریزی و مدیریت شهری سطوح مختلف مشارکت مردمی در طرح های شهری را مورد بررسی قرار می گیرد

لینک کمکی