فایل word بررسي طراحي الگوي کشاورزي ارگانيک کشت محصول برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي طراحي الگوي کشاورزي ارگانيک کشت محصول برنج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش پژوهش هاي کاربردي در علوم جغرافيايي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در ایران نیز هر ساله به دلیل استفاده از آبهای آلوده و یا مصرف کودها و سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی هزینه های اجتماعی بهداشتی برای مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و دولت در حال افزایش است و به علت عدم کنترل پساب های کشاورزی کودها و سموم کشاورزی وارد رودخانه ها شده و ساکنان بسیاری از شهرهای کشور را تهدید می نماید از سوی دیگر شواهد نشان می دهند الگوی فعلی کشاورزی کشور نتوانسته است آن چنان که اید در بحث امنیت غذایی و حفظ محیط زیست موفق باشد بنابراین ارائه الگویی از کشاورزی جهت جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از کشاورزی امروزه بیش از پیش احساس می شود لذا کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهمترین نظام های کشاورزی جایگزین برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی مورد توجه است در ایران طی چند سال گذشته به طور پراکنده در برخی نقاط محصولات ارگانیک کشت شده است که یکی از این محصولات برنج می باشد تاکنون تلاش های کشاورزی در جهت توسعه از طریق کاربرد تکنولوژی در جهت افزایش هرچه بیشتر کمیت تولید بوده که با وقوع انقلاب سبز از سال 1950 میلادی شروع شده و تاکنون ادامه داشته است اما این تلاش ها نتایج امیدوار کننده ای به همراه نداشته و حتی بحران های جدیدی را به وجود اورده است بحران های ناشی از مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی مصنوعی مسائل و مخاطرات فراوانی را به دنبال داشته است

لینک کمکی